Program Dojrzewalnia Orlą, to działania mające na celu wzmocnienie posiadanych przez młodzież umiejętności społecznych oraz poszerzaniu ich wiedzy niezbędnej w wykonywaniu pracy zawodowej – szczególnie z zakresu ekonomii, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego, prawa…

Praktyka wskazuje, że ludzie dostają pracę dzięki posiadaniu wiedzy i umiejętności zawodowych a tracą ją przez brak umiejętności społecznych. Niezależnie od tego jaką wykonujemy pracę, musimy współpracować z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, wypracowywać wspólne stanowisko. Dlatego to, co decyduje o sukcesach zawodowych to umiejętności społeczne, które obejmują m.in.: komunikatywność, wewnętrzną motywację, chęć współpracy, umiejętność radzenia sobie z problemami, pomysłowość, empatię, asertywność. Jest to zbiór tych właśnie umiejętności bez których niemożliwa jest wydajna i skuteczna praca w każdym zespole.

Dojrzewalnia Orląt to treningi, szkolenia i warsztaty dla młodzieży przygotowującej się do startu w dorosłe życie – obejmujące  w zakresie umiejętności społecznych tematykę: przedsiębiorczości i wewnętrznej motywacji do działania, komunikacji, porozumiewania, budowania relacji, pracy zespołowej.

Kompetencji społecznych trudno się nauczyć metodami typu „siądź i posłuchaj”, gdyż decydują o nich podkorowe warstwy mózgu w dużej mierze niezależne od intelektu. Aby nauka była skuteczna zmiany muszą nastąpić w sferze emocji i przekonań. Dlatego na naszych szkoleniach wykłady i prezentacje zajmują ok. 15% czasu, reszta to: ćwiczenia, gry i „zabawy” omawiane następnie przez uczestników, którzy dyskutują i wyciągają samodzielnie wnioski. Gry
i zabawy skonstruowane są tak, aby uczestnicy sami doświadczyli, w jaki sposób współpraca, współdziałanie, porozumienie i synergia są dla nich osobiście „opłacalnym” życiowo i zawodowo rozwiązaniem.

Zastosowane techniki pozwalają wprowadzić pożądane przez uczestników zmiany
w zachowaniach nie tylko na poziomie umiejętności, ale przede wszystkim w sferze przekonań i emocji. Dzięki generowaniu emocji
i przeżyć, oraz „prawdziwemu” doświadczaniu, uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności, ale także zmieniają ograniczające przekonania na własny temat i na temat otoczenia.

Przykłady naszych działań

Porozumiewanie w zespole – warsztaty coachingowe dla młodzieży

Komunikacja i porozumiewanie w zespole – warsztaty coachingowe dla pierwszej klasy informatycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu poprowadziła Katarzyna Stróżyńska 7 czerwca 2018 r.

***

Budowanie zespołów i rola lidera w tym procesie
– warsztaty coachingowe dla studentów

11 maja 2016 r. spotkaliśmy się ze studentami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na warsztatach coachingowych poświęconych budowaniu zespołów i roli lidera w tym procesie.Zdjęcia

***

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące warsztaty coachingowe dla młodzieży.
Poprowadziła je Ewa Kropielnicka coach ICF ACC, trenerka The Coaching Maps z Opola.

***

Fundacja Pomiędzy i Collegium Da Vinci zaprosili Studentów, Pracowników i Pracodawców na spotkanie warsztatowe 26 kwietnia 2016 r. godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie CDV przy ul. T.Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Kiedyś popularne było stwierdzenie, że pracę otrzymuje się dzięki posiadaniu umiejętności zawodowych a traci z powodu braku umiejętności społecznych. Dziś działy HR w nowoczesnych firmach potrafią zbadać już przed zatrudnieniem zarówno poziom kompetencji zawodowych zwanych “twardymi” jak i społecznych tzw. “miękkich”. Okazuje się, że to umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, sprawność organizacyjna czy odporność na stres decydują o sukcesie rekrutacyjnym. Pojawia się więc pytanie: “Jak się przygotować do procesu rekrutacji i jak wygrać Assessment Center, żeby uzyskać wymarzoną pracę?”

Odpowiedzi na to i kilka innych pytań uzyskaliśmy podczas warsztatów z Katarzyną Gniewosz External Consulting Support
w Deloitte, która poprowadziła dla nas i z naszym udziałem “wzorcową” sesję Assessment Center.

Bezcenne wskazówki odnośnie wzmocnienia posiadanych umiejętności społecznych, szczególnie cenionych i poszukiwanych przez pracodawców uzyskamy od doświadczonych praktyków:

Marta Klepka – Dyrektorka Blow Up Hall
Beata Kubicka – Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji i Szkoleń YES
Weronika Orzechowska – Specjalistka ds. HR w Komputronik S.A.
Katarzyna Stróżyńska – Trenerka biznesu, coach ICF ACC
Rafał Szenrok – współzałożyciel Morski Studio Graficzne
Marcin Szczupak – kierownik działu raportów medialnych PRESS-SERVICE
Anna Szymankiewicz – Pełnomocniczka Rektora ds współpracy z biznesem Collegium Da Vinci

***

„Budowanie zespołów i rola lidera w tym procesie”
warsztaty dla studentów z udziałem doświadczonych liderów

3, 4 i 5 czerwca 2016 r. spotkaliśmy się międzypokoleniowo w Collegium Da Vinci w Poznaniu na warsztatach coachingowych „Budowanie zespołów i rola lidera w tym procesie”. W warsztatach wzięli udział studenci kierunku: zarządzanie kreatywne, uczennice ZS Nr1 w Swarzędzu oraz właściciele firm rodzinnych.
Mówiliśmy o zarządzaniu zespołami, komunikacji międzypokoleniowej, zarządzaniu stresem, wywieraniu wpływu i kilku innych zagadnieniach interesujących menedżerów z każdego pokolenia i na każdym stanowisku.
Warsztaty poprowadzili Katarzyna Stróżyńska i Paweł Ciągło trenerzy „Uruchom Głowę Rozwiń Skrzydła”.

***

Jak wyznaczać życiowe cele
– międzypokoleniowe warsztaty coachingowe

Tematem spotkania było wyznaczanie i realizacja życiowych celów oraz zagadnienia związane z komunikacją
i porozumiewaniem między pokoleniami, wychodzeniem z konfliktów, zdobywaniem sojuszników i współpracą
w międzypokoleniowym zespole: od pokolenia Zet do 60+. Dzięki wsparciu i przy współpracy Medical SPA Jelenia Struga, Volkswagen Poznań oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu mogliśmy przeżyć trzy fascynujące dni – wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z młodzieżą, pokoleniem średnim i całkiem dorosłymi. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Stróżyńska.

***

„Pierwszy krok na rynku pracy”
– warsztaty coachingowe dla młodzieży

We współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu 6-8 czerwca 2014 r. poprowadziliśmy warsztaty dla wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych
„Pierwszy krok na rynku pracy”, skierowane do młodzieży szkół średnich i studentów.

Zaprosiliśmy osoby pracujące w samorządach szkolnych i klasowych, radnych młodzieżowych rad miast i gmin, działaczy organizacji pozarządowych a także niezrzeszone osoby chętnie pomagające potrzebującym.

Uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni w podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu rozwijania kreatywności, komunikacji i porozumiewania oraz nawiązywania relacji w nowym zespole. Poznali m.in. sposoby nawiązywania i utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi, przekonali się jak „dopasowanie” może być wstępem do przewodzenia. Dowiedzieli się jak mówić, zachowywać się i wyglądać wiarygodnie, uwzględniając świadome i nieświadome kanały komunikacji. Poznali zasady mediacji, style negocjacji, taktyki wzajemnego oddziaływania i gry negocjacyjne, z którymi mogą się zetknąć w pracy z ludźmi.
W warsztatach wzięli udział m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Bolechowie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Warsztaty poprowadziła Katarzyna Stróżyńska.

***

Czy Ty wiesz, czego chcesz?
– sztuka określania celów i planowania

Warsztaty coachingowe dla młodzieży, 5-6 grudnia 2015 w oddziale Fundacji w podwrocławskim Kiełczowie.

To nie było szkolenie typu „siądź i posłuchaj”, tylko interaktywne warsztaty coachingowe z wykorzystaniem metody Points Of You, artecoachingu i narzędzi do planowania i zarządzania sobą w czasie.

Z młodzieżą z pokolenie Zet – wchodzącego na rynek pracy, zajmowaliśmy się wyznaczaniem sobie celów długo i krótkoterminowych – zgodnych z naszymi wartościami, tożsamością i misją życiową. Planowaliśmy jak je osiągnąć z wykorzystaniem strategii Walta Disneya i Kurta Vonneguta. Przekraczaliśmy ograniczające przekonania i uczyliśmy się zarządzania stresem. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Stróżyńska.

***

„Kim jestem – dokąd zmierzam?”

„Kim jestem – dokąd zmierzam?”
– sztuka określania celów zgodnych z tożsamością, wartościami, misją i pasjami – 11 kwietnia 2016 r. warsztaty coachingowe z młodzieżą   klas informatycznych w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu poprowadziła Katarzyna Stróżyńska


Budowanie zespołu

warsztaty coachingowe dla uczniów I-szej klasy informatycznej ZS Nr 1 w Swarzędzu 15 XI 2014 r. poprowadziła Katarzyna Stróżyńska

***

Bezpieczeństwo informatyczne – praktycy dla młodzieży

***

Dzięki transmisji on-line w konferencji wzięli udział także uczniowie klas informatycznych Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu i Zespołu Szkół w Bolechowie.