KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Fundacja POMIĘDZY
powstała na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności

Nasz Zespół stanowią osoby w różnym wieku i z różnych środowisk.
Mamy różne umiejętności, doświadczenia, zdolności i ograniczenia ale łączą nas wspólne wartości i wiara, że warto używać swoich talentów dla wspólnego dobra. Dzięki współpracy właśnie powstaje poczucie wspólnoty wydobywając z ludzi najlepsze cechy.

fundacja_pomiedzy

Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służą budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń.
Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny; otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia;

Zbliżamy do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem w oparciu o równouprawnienie, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności
oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.