Fundacja Pomiędzy

 

Na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności

 

O fundacjikontakt

Witaj na stronie Fundacji Pomiędzy

Jesteśmy po to by inicjować i wspierać działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy doświadczeń i umiejętności.

Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nowe doświadczenia i nową wiedzę, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz  racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Międzypokoleniowość

Nasz Zespół stanowią osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Mamy różne umiejętności, doświadczenia, zdolności i ograniczenia ale łączą nas wspólne wartości i wiara, że warto używać swoich talentów dla wspólnego dobra.

Dzięki współpracy właśnie powstaje poczucie wspólnoty wydobywając z ludzi najlepsze cechy.

Ciągłe doskonalenie

Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służą budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń.
Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia.

Rozbijalnia Szklanych Sufitów

„Rozbijalnia Szklanych Sufitów” to program Fundacji POMIĘDZY kierowany jest do kobiet aspirujących, bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu „szklanego sufitu” oraz tych wszystkich, które dbają o swój osobisty i zawodowy rozwój, rozwijają przedsiębiorczość i poszukują dla siebie nowych rozwiązań – wychodząc poza stereotypy i utarte przekonania.

Skontaktuj się z nami

 

Fundacja POMIĘDZY

Adres korespondencyjny:

ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów

Adres siedziby:

ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań

Tel. +48 602 719 603

 

NIP: 782 255 27 98

Numer KRS: 0000423565 do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Regon: 302203927

 

Nr konta: 35 1240 1750 1111 0010 7231 7522

14 + 4 =