Rozbijalnia Szklanych Sufitów

 

 

Rozbijalnia Szklanych Sufitów

„Rozbijalnia Szklanych Sufitów” to program Fundacji POMIĘDZY kierowany jest do kobiet aspirujących, bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu „szklanego sufitu” oraz tych wszystkich, które dbają o swój osobisty i zawodowy rozwój, rozwijają przedsiębiorczość i poszukują dla siebie nowych rozwiązań – wychodząc poza stereotypy i utarte przekonania.

Dla kogo?

Dla każdej kobiety, która potrzebuje inspiracji, odwagi albo sposobu, oraz dla tych kobiet, które chcą się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Na nasze spotkania przychodzą kobiety w różnym wieku i z różnych środowisk i każda znajduje tu coś dla siebie.

Cel programu

Celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości i podwyższanie kwalifikacji kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych – poprzez uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz rozwijanie umiejętności tzw. miękkich. Tak by kobiety, mając wiedzę, umiejętności i świadomość swojej wartości, mogły z powodzeniem prowadzić własne firmy, sięgać po najwyższe stanowiska i aby za pracę były wynagradzane tak samo jak mężczyźni.

Historia szklanego sufitu

Szklane sufity to niewidoczne i nie wynikające z realnych przyczyn  bariery, utrudniające lub uniemożliwiające kobietom awans – biorące się ze stereotypów i fałszywych przekonań.

Od opublikowania analiz, które w 1978 roku przeprowadzili Fliegstein i Wolf, tzw. SZKLANY SUFIT stał się popularnym określeniem barier, na które trafiają kobiety przesuwające się w górę hierarchii stanowisk.

W tym samym roku Business Week wprowadził pojęcie „aksamitnego getta” na określenie dyskryminacji kobiet w zakresie awansów i wspinania się po szczeblach kariery”

A. Łaszyn, Krótka spódnica PR, Press 2001, listopad.

W Polsce kobiety zajmują 36% stanowisk kierowniczych. Jest tak mimo tego, że mają lepsze niż mężczyźni wykształcenie: wyższe ma 17,1% kobiet i 11,4% mężczyzn a średnie odpowiednio 12% i 8%. (wg GUS w 2009 r.)

Kobiety rzadziej awansują, przy poszukiwaniu pracy myślą o niższych stanowiskach za mniejsze wynagrodzenie a przy zwolnieniach ze stanowisk kierowniczych zwalniane są w pierwszej kolejności. Rzadko piastują ważne funkcje w zarządach partii czy instytucji.

(Regionalne Badanie Rynku Pracy – woj. dolnośl, Tom I, Raport Końcowy DARR S.A. Wałbrzych, 2007 str.146.- brak nowszych).

„Aby odnieść sukces zawodowy, kobiety powinny przełamać stereotypowe myślenie i jak najwięcej się uczyć. Niezbędna im jest wiedza i treningi rozwijające tzw. kompetencje miękkie, przede wszystkim aktywność i przezwyciężenie bierności. Treningi i szkolenia interpersonalne dające wiedzę na temat komunikacji, asertywności, autoprezentacji.


(…) Konieczny jest także wzrost wśród kobiet świadomości upośledzenia w dostępie do różnych zasobów i sposobu traktowania na rynku pracy oraz w relacjach społecznych. Kobiety muszą sobie uświadomić, że istnieje dyskryminacja i że często jej doświadczają”.  „Dobre rezultaty mogłoby przynieść podwyższanie świadomości na temat szkodliwości stereotypowego postrzegania ról społecznych czy treningi kierownicze”.

Teresa Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów,W-w 2009.

Edycja I

 

„Jak zbudować wizerunek nowoczesnej profesjonalistki”

luty 2016,
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Prelegenci
Anna Berczyńska 
Anna Berdyszak Ochocka 
Anna Cichocka – Majchrzak
Edyta Hajtka – Komorowska 
Katarzyna Izydorek
Alicja Kaczmarek 
Agata Sałatka
Katarzyna Stróżyńska

Edycja II

 

Rozbijamy szklane sufity

Hotel BLOW UP HALL 5050, Słodownia, Stary Browar w Poznaniu
Prelegenci
Ewa Hojan
Grażyna Wojszczak
Krystyna Kaszuba
Anna Orska
Marta Klepka
Joanna Karlik-Knocińska
Edyta Hajtka-Komorowska
Katarzyna Stróżyńska

Edycja III

 

Rozbijamy Szklane Sufity

marzec 2017,
Hotel BLOW UP HALL 5050, Słodownia, Stary Browar w Poznaniu
Prelegenci
Katarzyna Sokołowska
Katrzyna Stróżyńska
Magdalena Kowalak
Jacek Szmidt
Anna Geisler-Jankowiak
Karolina Szlachta
Bartek Jędrzejak

Edycja IV

 

Kobiety w „męskim” świecie.

Jak odnieść sukces w zawodach uznawanych za „typowo męskie”.

grudzień 2017
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskej
Prelegenci
Katarzyna Stróżyńska
Iwona Paszkowska
Katarzyna Bekasiak
Sylwia Zapalska
prof. Barbara Topolska
dr Elżbieta Later Chodyłowa
dr Sylwia Izabela Schab
Mirosława Kazimierowska
Władysław Krzak
Cecylia Malik
Aleksandra Kornecka
Beata Grudzińska
Paulina Matecka
Agata Nykaza
Magda Stróżyk
Piotr Haberland
Jurgita Jurewicz
Jolanta Lubowicz
Dorota Mroczkowska
Bożena Pachura
Sylwia Pagacz
Elżbieta Suska
Anna Wróblewska
Iwona Paszkowska
dr hab. Elżbieta Lesiewicz
dr Iwetta Andruszkiewicz
dr Alina Balczyńska
Karolina Kuśnierek
Edyta Hajtka – Komorowska
Agnieszka Repka

Edycja V

 

Poczucie szczęścia i sensu motywatorem do działań i rozwoju.

marzec 2018,
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
Prelegenci
dr hab. Iwetta Andruszkiewicz
Rafał Boruszak
Anna Chomicka
Marta Dehmel-Durska
dr Ilona Długa
Anna Fedorczuk
dr inż. Agnieszka Frankowska
Mateusz Gaca
Justyna Górska
dr Monika Górska
Beata Grudzińska
Barbara Grześkowiak-Bocian
Sylwia Karczewska
Anna Kareńska
Marta Klimowska
Beata Kartowicz
Hanna Kłopotowska
Agnieszka Korpal
Sylwia Kosmacz-Leśniczak
Elwira Machowiak
Cecylia Malik
dr Marta Mazurek
Stanisław Mąderek
Monika Pietrzak
Violetta Ratajczak
Agnieszka Repka
dr Sylwia Izabela Schab
Agnieszka Ueberhan

 

Edycja VI

 

Przeszkody i trudności źródłem kreatywności i siły

październik 2018, Oleśnica
Prelegenci
Ewa Michnik
Anna Dziewit-Meller
Anna Dutkiewicz
Taida Tarabuła
Julieta Gonzalez
Ewa Jałochowska
Julija Słaby
Ilona Niebał
Katarzyna Wojtaszek
Zbigniew Graczyk
dr hab. Iwetta Andruszkiewicz
Wiesława Modlińska
Monika Osińska
Agnieszka Michalska
Izabela Wołyniec-Sobczak
Agata Grenda
Beata Curpiak
Ewelina Szeratics
Łukasz Martyniec
Katarzyna Skaza
Anna Obruśnik
Dorota Chlebuś
Aleksandra Kowal
Izabela Czuban
Dorota Mroczkowska
Weronika Zimna
Renata Sobczak
Sylwia Żurkiewicz
 

Edycja VII

 

Komunikacja międzypokoleniowa w pracy, w domu, w szkole

listopad, 2019, Oleśnica
Prelegenci
Julieta Gonzalez – Springer
Magdalena Zarębska
Anna Piwowarska – Nasz
dr n.med. Agnieszka Bronowicka-Szydełko
Bożena Szydłowska
Karolina Schneider
dr Anna Hildebrand-Mrozek
Wiesława Modlińska
Radosław Panas
Beata Grudzińska
Mateusz Góra
Kasia Wróbel
Krystyna Stoparczyk
Dorota Dashka Chlebuś
Andrzej AndYou Motyka
Zofia Chabierska
Andrzej Kozłowski
Dorota Drogosz
Agnieszka Kasina
Aneta Strycharek
Justyna Dębska-Mikuła
Małgorzata Tomczyńska
Aleksandra Łomińska
Sylwia Żurkiewicz
Anna Cichocka-Majchrzak
Katarzyna Stróżyńska