Programy Fundacji Pomiędzy

 

 

Każdy program realizuje nadrzędne cele statutowe:

  • Integracja środowisk,

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych,

  • przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, sprawność i pochodzenie,

  • Wspieranie w działalności i rozwoju wolontariuszy, społeczników, działaczy organizacji społecznych.

Rozbijalnia Szklanych Sufitów

„Rozbijalnia Szklanych Sufitów” to program Fundacji POMIĘDZY kierowany jest do kobiet aspirujących, bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu „szklanego sufitu” oraz tych wszystkich, które dbają o swój osobisty i zawodowy rozwój, rozwijają przedsiębiorczość i poszukują dla siebie nowych rozwiązań – wychodząc poza stereotypy i utarte przekonania.

Dojrzewalnia Orląt

Program Dojrzewalnia Orlą, to działania mające na celu wzmocnienie posiadanych przez młodzież umiejętności społecznych oraz poszerzaniu ich wiedzy niezbędnej w wykonywaniu pracy zawodowej – szczególnie z zakresu ekonomii, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego, prawa…

Rozwijalnia Umiejętności Społecznych

Działacze organizacji pozarządowych, wolontariusze i społecznicy swoją pracą wpływają na poprawę jakości życia całego naszego społeczeństwa. Zasadne zatem jest szczególne wspieranie osób, których praca jest tak ważna w każdej  społeczności…

Integracja środowisk i przeciwdziałanie wykluczeniom

Inicjujemy i wspieramy działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służy budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń, rozwojowi, poszerzaniu świadomości…

Skontaktuj się z nami

 

Fundacja POMIĘDZY

ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań

Oddział dolnośląski

ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów

Tel. +48 602 719 603

 

NIP: 782 255 27 98

Numer KRS: 0000423565 do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Regon: 302203927

 

Nr konta: 35 1240 1750 1111 0010 7231 7522

8 + 1 =