Misja i cele

 

„Możesz nauczyć się o wiele więcej od swoich dzieci, aniżeli one uczą się od Ciebie. Poprzez Ciebie poznają świat, który już przeminął, Ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.”

Friedrich Rückert   

Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia, równouprawnienie, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służy budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń, rozwojowi, poszerzaniu świadomości.

Misja

Jesteśmy po to by inicjować i wspierać działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy doświadczeń i umiejętności.

 

Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia, równouprawnienie, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służy budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń, rozwojowi, poszerzaniu świadomości.

Główne cele

  • Integracja środowisk.
  • Wspieranie w rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych ludzi w każdym wieku.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, sprawność i pochodzenie.
  • Wspieranie w działalności i rozwoju wolontariuszy, społeczników, działaczy organizacji społecznych.

Realizujemy swoje cele m.in. poprzez szkolenia, konferencje, spotkania oraz imprezy związane z wymianą i upowszechnianiem wiedzy.