Fundacja POMIĘDZY

Fundacja POMIĘDZY
powstała na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń
i umiejętności

„Możesz nauczyć się o wiele więcej od swoich dzieci, aniżeli one uczą się od Ciebie. Poprzez Ciebie poznają świat, który już przeminął, Ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.” Friedrich Rückert   

Misja

Jesteśmy po to by inicjować i wspierać działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy doświadczeń i umiejętności.

Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny;
otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia;
równouprawnienie, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności
oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Wierzymy, że wiedza i ciągła edukacja służy budowaniu zrozumienia, pokonywaniu barier, przełamywaniu stereotypów, przekraczaniu ograniczeń, rozwojowi, poszerzaniu świadomości…

Główne cele

  • Integracja środowisk,
  • Wspieranie w rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych ludzi w każdym wieku,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, sprawność i pochodzenie,
  • Wspieranie w działalności i rozwoju wolontariuszy, społeczników, działaczy organizacji społecznych,

Realizujemy swoje cele m.in. poprzez szkolenia, konferencje, spotkania oraz imprezy związane z wymianą
i upowszechnianiem wiedzy.